plan een gratis 45 minuten sparsessie →

Is er behoefte aan duurzame verbetering van de samenwerking tussen de directeuren en tussen directie en medewerkers van het bestuurskantoor? 

Merk je dat de schoolleiders snel worden opgeslokt door de waan van de dag, waardoor ze weinig toekomen aan visie en leiderschap?

Willen jullie professionaliseren als team en veerkrachtiger worden in de samenwerking, waardoor het werkplezier groter wordt en de werkdruk lager? 

Hebben jullie de behoefte om nu eens echt door te pakken in plaats van hapsnap studiedagen te hebben gedurende het schooljaar?

Willen jullie het potentieel in het team meer benutten en systemen creëren die ervoor zorgen dat de schoolleiders elkaars talenten meer kennen en benutten? 

Zie je graag dat de schoolleiders scherper het dialoog met elkaar aangaan? 

Merk je dat een aantal schoolleiders een harde stem hebben in overleggen en een grote groep geneigd is zich stil te houden? 

Merk je dat de focus en prioriteit van de schoolleiders bij directie-overleggen ligt bij de eigen school en er relatief weinig kruisbestuiving is bij de schoolleiders onderling? 

Herken jij de volgende punten?

Pijnpunten

plan een gratis
45 minuten sparsessie

Investeer één schooljaar lang in de teamvorming van het directieteam en je zult versteld staan van wat dit oplevert.

Inspirerend hybride
jaartraject voor directieteams in het primair onderwijs 

is dit traject geschikt voor jullie?
neem contact op

Onze werkwijze is gebaseerd op de positieve psychologie. Wij bekrachtigen het team en benutten het potentieel dat er is. Talenten en krachten zijn altijd het uitgangspunt. Tevens werken wij met het Appreciative Inquiry model (AI), oftewel; waarderend onderzoek. De benadering van AI is positief waarderend; er is aandacht voor wat werkt en wat door mensen wordt gewaardeerd. Gezamenlijk formuleren we een toekomstvisie waarin: groei, verandering en verbetering besloten liggen. 

Wij zijn voorstander van een hybride variant van de begeleiding. In deze variant wisselen video-inputs, coaching en off- en online momenten elkaar af; zo bereiken we een sterk en duurzaam effect.

Misschien merk je dat in het team bepaalde patronen zijn vastgeroest, die moeilijk te doorbreken zijn, maar wel zorgen voor stagnatie in de (groei van de) professionele cultuur. Misschien merk je dat er een disbalans is ontstaan in de verhouding van de waan van de dag en vanuit rust bouwen een visie en leiderschap. Dit jaar gaan we deze patronen doorbreken. Onder leiding van ervaren trainers van Inspiratiebureau Struijk & Kemper wordt het team onder de loep genomen en wordt op een afwisselende en inspirerende wijze gebouwd aan een duurzame verandering in de cultuur en dynamiek. Kenmerkend voor de trajecten van Struijk & Kemper is dat de vertaalslag naar de praktijk continue wordt gemaakt. Je wordt op zo'n manier uitgedaagd dat je de volgende dag gelijk in de praktijk kan experimenteren. 

De individuele leiderschapsontwikkeling van de schoolleiders


Het geleerde ook doorvertalen naar de praktijk op de school.

De teamvorming van het directieteam, zodat het potentieel onderling meer wordt benut; 


Gedurende het gehele traject zijn er drie pijlers:

Wij werken vaak met directieteams die de wens hebben om het potentieel binnen het directieteam meer te benutten. Het team bestaat uit goede schoolleiders met ieder zijn eigen krachten en talenten, echter is de kruisbestuiving onderling minimaal. Er is een behoefte om scherpere dialogen te voeren, die verder gaan dan alleen onderwijsinhoud. Dialogen die gaan over cultuur, reflectie, samenwerking en leiderschapsontwikkeling. In dit jaartraject neemt Inspiratiebureau Struijk & Kemper jullie team op een inspirerende wijze mee ‘op reis’. Op basis van de behoeften wordt in co-creatie een helder plan van aanpak gemaakt. Leerdoelen en wensen worden vastgesteld en een jaar lang investeren we in de ontwikkeling.

In dit traject wordt er geinvesteerd in de teamvorming van het  DIRECTIEteam zonder daarbij het belang van het leiderschap op de eigen scholen uit het oog te verliezen. 

Het hybride jaartraject

Eéndaagse teamtraining die wordt vormgegeven op basis van bevindingen, patronen en leerwensen die in de tweedaagse en tijdens de intervisie naar boven zijn gekomen. Tevens wordt er een start gemaakt met de co-creatie strategie voor de toekomst.

MAAND 5

Intervisie in subgroepen / teamcoaching

MAAND 4

Tweedaagse met het gehele team met als doel: een stevig fundament leggen voor het gehele traject. In deze dagen wordt uitgebreid stilgestaan bij de leerwensen, de teampatronen en wordt het team uitgedaagd om eerste stappen te zetten in de ontwikkeling.

MAAND 3

Individuele gesprekken per schoolleider. Hierin worden individuele patronen zichtbaar en wordt er stilgestaan bij talenten op individueel niveau met als uitgangspunt: versterken van authentiek leiderschap. 

Maand 1 & 2

Eéndaagse met het gehele team. Afsluitende dag waarin stil wordt gestaan bij de strategie voor de toekomst om de ontwikkeling te verankeren en natuurlijk wordt deze dag feestelijk afgesloten.

MAAND 10

Dagdeel vaardigheidstraining. In dit dagdeel worden bepaalde essentiële vaardigheden getraind, denk hierbij aan: delegeren, communiceren of feedback geven/ontvangen. Thema's worden in overleg bepaald. Dit zorgt ervoor dat de leerwensen handen en voeten krijgen voor toepassing in de praktijk.

MAAND 9

Eéndaagse met het gehele team. We gaan verder de verdieping in kijkend naar het onderwerp authentiek leiderschap in de praktijk. 

MAAND 8

Intervisie in subgroepen / teamcoaching.

MAAND 7

Dagdeel vaardigheidstraining. In dit dagdeel worden bepaalde essentiële vaardigheden getraind. Denk bijvoorbeeld aan: Hoe voer ik constructieve dialogen en stimuleer ik dit ook in mijn schoolteam? Dit zorgt ervoor dat de leerwensen handen en voeten krijgen voor toepassing in de praktijk.

Maand 6

Ook zal gedurende de looptijd van dit traject leiderschapscoaching van de schoolleider plaatsvinden. We hebben eens in de twee maanden een gesprek.

LEIDERSCHAPSCOACHING

Tussentijds: gedurende het traject ontvangt het team video’s met bijpassende content en teamchallenges. Tevens is de optie om te werken met strippenkaarten waarmee het team advies en coaching kan inkopen. 

ONLINE TUSSENTIJDSE BEGELEIDING

Onderstaand vind je een optionele opzet voor dit traject. Uiteraard kan dit in overleg ook anders vorm worden gegeven:

Opzet

Bestuursteams

Directieteams

Schoolleiders clusters

Deze training is geschikt voor

Voor wie?

De stichting staat (steeds meer) bekend om het authentieke leiderschap, doordat de schoolleiders moed boven comfort verkiezen. 

De taakvolwassenheid van het team is toegenomen, waardoor vergaderingen en bijeenkomsten efficiënt verlopen;

Er is voldoende veiligheid in het team, waardoor teamleden elkaar opzoeken,  om hulp vragen en er ruimte is voor innovatie ;

Het team heeft een sterke fundering qua teamdynamiek en psychologische veiligheid, waardoor wisselingen of onverwachte uitdagingen niet meer verstorend werken omdat het team staat als een rots;

Het team is in staat om op eigen kracht de geïnitieerde veranderingen handen en voeten te geven in de praktijk. Zowel de praktijk op de eigen scholen als binnen de directie-overleggen. 

Het team is in staat om op eigen kracht de geïnitieerde veranderingen handen en voeten te geven in de praktijk.

Constructieve (feedback)gesprekken worden gevoerd. Het dialoog wordt op een dieper niveau aangegaan;

Het potentieel van het team wordt meer benut. Teamleden voelen zich gezien en teamleden weten elkaar te vinden en elkaars kwaliteiten in te zetten. 

Meer eenheid in het team. Een sterker teamgevoel;

Wat levert dit hybride jaartraject jullie concreet op?

Resultaten

Ja, graag!

PLAN DIRECT EEN GRATIS SPARSESSIE IN VAN 30 MINUTEN MET STRUIJK & KEMPER

Uitgaande van een team met tien schoolleiders zal dit traject vragen om een investering van ± € 34.945, afhankelijk van de exacte wensen en behoeften. 

Wil je zeker weten of dit traject iets voor jullie team is?

Prijsinvestering

...dat we onze vinger op de zere plek zullen leggen. Met onze doortastendheid komen we tot de kern;

...dat we de (leer)behoeften van de groep in het hier en nu altijd boven de structuur van het programma zullen plaatsen;

...dat we altijd met oprechte aandacht en zuivere intenties investeren in jullie groei en vanuit daar verbinding aangaan;

...dat jouw talenten en krachten het uitgangspunt zijn van wat we doen. Alle diensten en producten van Inspiratiebureau Struijk & Kemper zijn gebaseerd op de positieve psychologie.

Onze stijl is learning by doing, wij zorgen ervoor dat de training praktische handvatten biedt waar je morgen in de praktijk gelijk wat mee kan.

Wij beloven...

Als je met Struijk & Kemper in zee gaat, kan je van deze dingen zeker zijn:

Beloftes

offerte aanvragen

Vraag een offerte aan

Schoolleider PRIMO Schiedam

"Dit traject is super afwisselend en effectief. Omdat de off- en online werkvormen elkaar afwisselen. Het traject zit zeer gedegen in elkaar, en is prachtig vormgegeven met o.a. de podcast, check in, aandacht voor een goede sfeer en procesbegeleiding met aandacht. Het zet echt wat in beweging in het team en zorgt voor verbinding."

Schoolleider CBO Meilan

"De training zorgt voor herkenning en begrip. Het geeft woorden aan dat wat je voelt of ervaart. Het maakt je bewust van je eigen rol en het geeft inzicht in waarom we doen wat we doen."

Floor Nuijens, Leerkracht SBO

“Deze training van Inspiratiebureau Struijk & Kemper was echt verrassend. Op de dag maakte het gelijk al wat los in het hele team en ook bij mezelf. We zijn elkaar echt beter gaan begrijpen. Natuurlijk weet je dat je verschillend bent maar doordat het echt inzichtelijk en voelbaar is gemaakt ontstaat er veel meer wederzijds respect op de werkvloer. Er is echt iets positiefs verandert in de sfeer in het team sinds deze dag.”


Bestuurder PO

"Vanuit de betrokkenheid en aandacht is er in gezamenlijkheid meer verbinding ontstaan."

"Afgelopen jaar heb ik, samen met twee collega-directeuren uit mijn cluster, een training 'psychologische veiligheid' bij Struijk en Kemper gevolgd. In vijf sessies hebben Josefien en Laura ons meegenomen in het bouwen aan vertrouwen en veiligheid. Niet alleen bij ons als 3 directeuren, maar ook steeds de vertaalslag makend naar onze teams en wat daar mogelijk speelt. Doordat ze ons elke stap zelf lieten beleven, is de theoretische kennis voor mij goed toepasbaar geworden in de praktijk. Ook al struikel ik nog wel eens, kan ik oprecht zeggen dat mijn rugzak... ⟶

Irene Janssen, Schoolleider Montessori Laren 

...met nuttige en bruikbare tools verder is gevuld. Compliment aan beide dames over hun kennis en kunde, en de manier waarop zij -ook bij onverwachte wendingen in een gesprek- ons steeds weer positief en opbouwend wisten te spiegelen, begeleiden, bevragen en bemoedigen. Struijk en Kemper levert geen kant en klare oplossingen', maar heel veel vertrouwen en steun om zelf verder te bouwen aan de basis van veiligheid en vertrouwen!"

Shanna, leerkracht PO

"Ik vond het heel waardevol dat er aan de hand van een paar vragen zo een nauwkeurige beschrijving van jezelf uitkomt. Het is fijn om jezelf op deze manier beter te leren kennen. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontdek je ieders kwaliteiten, maar ook wat zijn hun angsten en eventuele stressreacties."

Dit zeggen anderen over ons

recensies

video recensies

Uitschrijven kan op elk moment. 

Schrijf je hier in voor onze maandelijkse inspiratiemail met daarin o.a. inzichten en hulpmiddelen om je team duurzaam te binden en te bouwen aan psychologische veiligheid.

Meld je aan voor de Inspiratiemail

Teamtraining

plan een gratis 30 minuten sparsessie →