plan een gratis 30 minuten sparsessie →

Schoolleider PRIMO Schiedam

"Dit traject is super afwisselend en effectief. Omdat de off- en online werkvormen elkaar afwisselen. Het traject zit zeer gedegen in elkaar, en is prachtig vormgegeven met o.a. de podcast, check in, aandacht voor een goede sfeer en procesbegeleiding met aandacht. Het zet echt wat in beweging in het team en zorgt voor verbinding."

Schoolleider CBO Meilan

"De training zorgt voor herkenning en begrip. Het geeft woorden aan dat wat je voelt of ervaart. Het maakt je bewust van je eigen rol en het geeft inzicht in waarom we doen wat we doen."

Floor Nuijens, Leerkracht SBO

“Deze training van Inspiratiebureau Struijk & Kemper was echt verrassend. Op de dag maakte het gelijk al wat los in het hele team en ook bij mezelf. We zijn elkaar echt beter gaan begrijpen. Natuurlijk weet je dat je verschillend bent maar doordat het echt inzichtelijk en voelbaar is gemaakt ontstaat er veel meer wederzijds respect op de werkvloer. Er is echt iets positiefs verandert in de sfeer in het team sinds deze dag.”


Bestuurder PO

"Vanuit de betrokkenheid en aandacht is er in gezamenlijkheid meer verbinding ontstaan."

"Afgelopen jaar heb ik, samen met twee collega-directeuren uit mijn cluster, een training 'psychologische veiligheid' bij Struijk en Kemper gevolgd. In vijf sessies hebben Josefien en Laura ons meegenomen in het bouwen aan vertrouwen en veiligheid. Niet alleen bij ons als 3 directeuren, maar ook steeds de vertaalslag makend naar onze teams en wat daar mogelijk speelt. Doordat ze ons elke stap zelf lieten beleven, is de theoretische kennis voor mij goed toepasbaar geworden in de praktijk. Ook al struikel ik nog wel eens, kan ik oprecht zeggen dat mijn rugzak... ⟶

Irene Janssen, Schoolleider Montessori Laren 

...met nuttige en bruikbare tools verder is gevuld. Compliment aan beide dames over hun kennis en kunde, en de manier waarop zij -ook bij onverwachte wendingen in een gesprek- ons steeds weer positief en opbouwend wisten te spiegelen, begeleiden, bevragen en bemoedigen. Struijk en Kemper levert geen kant en klare oplossingen', maar heel veel vertrouwen en steun om zelf verder te bouwen aan de basis van veiligheid en vertrouwen!"

Shanna, leerkracht PO

"Ik vond het heel waardevol dat er aan de hand van een paar vragen zo een nauwkeurige beschrijving van jezelf uitkomt. Het is fijn om jezelf op deze manier beter te leren kennen. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontdek je ieders kwaliteiten, maar ook wat zijn hun angsten en eventuele stressreacties."

Dit zeggen anderen over ons

recensies

Is de werkdruk en het ziekteverzuim hoog? Stromen leerkrachten uit? 

Hebben jullie behoefte aan duurzame verbetering van de samenwerking, die onder begeleiding ook wordt gecultiveerd, zodat de verandering echt blijvend is?

Willen jullie het potentieel in het team meer benutten en systemen creëren die ervoor zorgen dat talenten en kwaliteiten meer worden benut?

Hebben jullie de behoefte om nu eens echt door te pakken in plaats van hapsnap studiedagen te hebben gedurende het schooljaar?

Merk je dat bepaalde patronen (uit het verleden) blijven terugkomen in de teamdynamiek en vind je het nu echt tijd om daar korte metten mee te maken?

Zie je graag dat het team scherper het dialoog met elkaar aangaan? 

Herken je je in de volgende punten?

Pijnpunten

is dit traject geschikt voor jullie?

Onze werkwijze is gebaseerd op de positieve psychologie. Wij bekrachtigen het team en benutten het potentieel dat er is. Talenten en krachten zijn altijd het uitgangspunt. Tevens werken wij met het Appreciative Inquiry model (AI), oftewel; waarderend onderzoek. De benadering van AI is positief waarderend; er is aandacht voor wat werkt en wat door mensen wordt gewaardeerd. Gezamenlijk formuleren we een toekomstvisie waarin: groei, verandering en verbetering besloten liggen. 

Wij zijn voorstander van een hybride variant van de begeleiding. In deze variant wisselen video-inputs, coaching en off- en online momenten elkaar af; zo bereiken we een sterk en duurzaam effect.

Misschien merk je dat in het team bepaalde patronen zijn vastgeroest, die moeilijk te doorbreken zijn, maar wel zorgen voor stagnatie in de (groei van een) professionele cultuur op school. Soms zit er oud zeer, soms wordt bepaald gedrag stilzwijgend goedgekeurd, soms is er geen balans meer tussen de waan van de dag en tijd voor écht leren en soms zijn er veel subgroepjes en ligt de focus op het draaien van ‘het eigen klasje’. Dit jaar gaan we deze patronen doorbreken. Onder leiding van ervaren trainers van Inspiratiebureau Struijk & Kemper wordt jullie team onder de loep genomen en wordt op een afwisselende en inspirerende wijze gebouwd aan een duurzame verandering in de cultuur en dynamiek. De bijeenkomsten zijn deels online en deels offline. Dit traject zal dan ook in een hybride vorm plaatsvinden. Kenmerkend voor de trajecten van Struijk & Kemper is dat de vertaalslag naar de praktijk continue wordt gemaakt. Je wordt op zo'n manier uitgedaagd dat je de volgende dag gelijk in de praktijk kan experimenteren. 

Het doel is dat er ‘door het team heen’ wordt gewerkt. Aan het begin van het traject zal de begeleiding intensief zijn en gedurende het traject zal de begeleiding steeds meer worden afgebouwd, zodat het team uiteindelijk zelf in staat is om de geïnitieerde veranderingen voort te zetten. 

Wij werken vaak met teams die behoefte hebben aan echte, duurzame veranderingen in het team. Deze teams zijn de hapsnap, losse studiedagen zat en willen echt professionaliseren en verbeteren met betrekking tot de samenwerking. In dit jaartraject neemt Inspiratiebureau Struijk & Kemper jullie team op een inspirerende wijze mee ‘op reis’. Op basis van de behoeften wordt in co-creatie een helder plan van aanpak gemaakt. Leerdoelen en wensen worden vastgesteld en een jaar lang investeren we hierin met elkaar.

Een jaar lang focus op het versterken van de cultuur; 
ziekteverzuim omlaag, werkplezier omhoog.

Het hybride jaartraject

Teamcoachsessie in subgroepen, met als doel de samenwerking te versterken en systemenen en processen te verankeren in de cultuur.

MAAND 5

Dagdeel vaardigheidstraining, waarbij ondersteunende vaardigheden worden aangeleerd die de cultuurverandering versterken. Deze sessie wordt vormgegeven op basis van bevindingen, patronen en leerwensen die in de eendaagse en tijdens de gesprekken naar boven zijn gekomen.

MAAND 4

1-daagse met het gehele team met als doel: een stevig fundament leggen voor het gehele traject. In deze dagen wordt uitgebreid stilgestaan bij de leerwensen, de huidige situatie rondom psychologische veiligheid en wordt het team uitgedaagd om eerste stappen te zetten in de ontwikkeling.

MAAND 3

Individuele gesprekken per teamlid, met als doel te onderzoeken welk potentieel er in het team aanwezig is en welke (team)patronen er zijn.

Maand 1 & 2

Eéndaagse met het gehele team. Afsluitende dag waarin stil wordt gestaan bij de strategie voor de toekomst om de ontwikkeling te verankeren en natuurlijk wordt deze dag feestelijk afgesloten.

MAAND 10

Intervisie in subgroepen / teamcoaching. voor toepassing in de praktijk

MAAND 9

Dagdeel vaardigheidstraining. In dit dagdeel worden bepaalde essentiële vaardigheden getraind. 

MAAND 8

Intervisie in subgroepen / teamcoaching.

MAAND 7

Dagdeel vaardigheidstraining. In dit dagdeel worden bepaalde essentiële vaardigheden getraind. Hierbij kun je denken aan: feedback geven/ontvangen of grenzen aangeven. Dit zorgt ervoor dat het teamleren wordt vergroot en de leerwensen handen en voeten krijgen voor toepassing in de praktijk.

Maand 6

Ook zal gedurende de looptijd van dit traject leiderschapscoaching van de schoolleider plaatsvinden. We hebben eens in de twee maanden een gesprek.

LEIDERSCHAPSCOACHING

Tussentijds: gedurende het traject ontvangt het team video’s met bijpassende content en teamchallenges. Tevens is de optie om te werken met strippenkaarten waarmee het team advies en coaching kan inkopen. 

ONLINE TUSSENTIJDSE BEGELEIDING

Onderstaand vind je een optionele opzet voor dit traject. Uiteraard kan dit in overleg ook anders vorm worden gegeven:

Opzet

MT's 

Teams van kindcentra

Schoolteams

Deze training is geschikt voor

Voor wie?

Verbinding op dieper niveau, deze verbinding is voelbaar als je door de school loopt.

De taakvolwassenheid van het team is toegenomen, waardoor vergaderingen en bijeenkomsten efficiënt verlopen;

Er is voldoende veiligheid in het team, waardoor teamleden elkaar opzoeken en om hulp vragen;

Het team heeft een sterke fundering qua teamdynamiek en psychologische veiligheid, waardoor wisselingen of onverwachte uitdagingen niet meer verstorend werken omdat het team staat als een rots;

Het team is in staat om op eigen kracht de geïnitieerde veranderingen handen en voeten te geven in de praktijk;

Het team is in staat om op eigen kracht de geïnitieerde veranderingen handen en voeten te geven in de praktijk.

Constructieve (feedback)gesprekken worden gevoerd. Het dialoog wordt op een dieper niveau aangegaan;

Het potentieel van het team wordt meer benut. Teamleden voelen zich gezien en worden actief ingezet op het gebied waar hun talenten liggen;

Meer eenheid in het team. Een sterker teamgevoel;

Wat levert dit hybride jaartraject jullie concreet op?

Resultaten

offerte aanvragen

Vraag een offerte aan

...dat we onze vinger op de zere plek zullen leggen. Met onze doortastendheid komen we tot de kern;

...dat we de (leer)behoeften van de groep in het hier en nu altijd boven de structuur van het programma zullen plaatsen;

...dat we altijd met oprechte aandacht en zuivere intenties investeren in jullie groei en vanuit daar verbinding aangaan;

...dat jouw talenten en krachten het uitgangspunt zijn van wat we doen. Alle diensten en producten van Inspiratiebureau Struijk & Kemper zijn gebaseerd op de positieve psychologie.

Onze stijl is learning by doing, wij zorgen ervoor dat de training praktische handvatten biedt waar je morgen in de praktijk gelijk wat mee kan.

Wij beloven...

Als je met Struijk & Kemper in zee gaat, kan je van deze dingen zeker zijn:

Beloftes

Ja, graag!

PLAN DIRECT EEN GRATIS SPARSESSIE IN VAN 30 MINUTEN MET STRUIJK & KEMPER

Uitgaande van een team met vijftien teamleden zal dit traject vragen om een investering van +/- € 24.945,– ex btw
Wil je zeker weten of deze teamtraining iets voor jullie team is?

Prijsinvestering

Dit zeggen anderen over ons

video recensies

Uitschrijven kan op elk moment. 

Schrijf je hier in voor onze maandelijkse inspiratiemail, met daarin: 
  • Inzichten en hulpmiddelen om je team duurzaam te binden, waardoor ziekteverzuim en uitstroom omlaag gaat;
  • Praktische tools om te bouwen aan de psychologische veiligheid;
  • Rake vragen over moedig leiderschap die je tot actie aanzetten;
  • Inzichten over het omgaan met de complexiteit van vandaag de dag.

Ziekteverzuim omlaag door meer plezier in het team.

inspiratiemail

Teamtraining

plan een gratis 30 minuten sparsessie →